Z důvodu NEUSNÁŠENI SCHOPNÉHO Shromáždění Společenství vlastníků, které si uskutečnilo  22. 06. 2021, bude na základě schválených stanov využito hlasování Per-Rollam.

Během měsíce července vám pošleme více informací ohledně hlasování Per-Rollam do vašich poštovních a emailových schránek.

Výbor SV