Vážení obyvatelé a návštěvníci našeho domu,

Žádáme Vás o dodržování klidu v domě – veškeré hlučnější činnosti při úpravách, opravách a údržbě bytu provádějte, prosím, především v pracovních dnech, a to v době od 8:00 do 20:00 hodin. O víkendech a svátcích, prosím, respektuje klidový režim v domě, a to zejména v poledních a odpoledních hodinách. V nutných případech lze provádět hlučnější pracovní činnosti v sobotu od 8:00 do 20:00 hodin a v neděli od 9:00 do 12:00 hodin.

Současně Vás prosíme o vzájemnou ohleduplnost a respektování nočního klidu vždy v době od 22:00 do 08:00 hodin.

Děkujeme Vám za respektování pravidel ohleduplného soužití a udržování pořádku v domě!

Fórum SVJ