Zřídili jsme pro Vás schránku důvěry Společenství, která je umístěna vedle nástěnky, do které můžete vkládat své připomínky, podněty i stížnosti. Výbor Společenství bude reagovat pouze na neanonymní vzkazy, a to především mailem, popř. zveřejněním na nástěnce nebo na webu Společenství. Jejím prostřednictvím můžete i předávat inzerci a oznámení, které byste rádi v domě zveřejnili – po posouzení Výborem Společenství bude umístěno na nástěnku. V žádném případě, prosím, nelepte žádné letáky na sklo, na dveře nebo na zdi – způsobuje to znečištění, které je pak nutno pracně odstraňovat.

Fórum SVJ