Vážení vlastníci,

na letošní Shromáždění je potřeba mít plné moci úředně ověřené, neboť se budou projednávat změny Stanov, bude přítomen notář a výsledek bude uložen u soudu.
Neověřené plné moci tedy nebudeme moci uznat. To by vás např. v případě SJM zbavilo hlasovacího práva.

Prosíme Vás tedy o jejich ověření. Nejsnazší způsob je asi na pobočkách CzechPOINT za 30 Kč, seznam naleznete zde. Nejbližší pobočka je na Úřadu městské části, Ocelíkova 672/1, otevírací doba:

Pondělí 8:00 – 17:30 hod.
Úterý 8:00 – 15:30 hod.
Středa 8:00 – 17:30 hod.
Čtvrtek 8:00 – 15:30 hod.
Pátek 8:00 – 14:00 hod.

Znění plných mocí naleznete na http://jurkovicova988.cz/dokumenty/. Zde naleznete i aktualizované znění Stanov a Domovního řádu po zapracování připomínek vzešlých od vás.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na hojnou účast na Shromáždění 31.5.2016, kterou si tak závažný bod, kterým změna Stanov je, zaslouží.

Výbor SV Jurkovičova 988