Vážení majitelé a uživatelé bytů Jurkovičova 988/24, 26,

Hlavice je již možné „stáhnout“ zpět na Vámi zvolený stupeň.
Prosíme sledujte v následujících dnech funkčnost vašeho topení a v případě, zjištění závad nás neprodleně informujte na ">email.

Děkujeme za spolupráci
Výbor SVJ