Dobrý den,

shromáždění vlastníků se letošní rok koná 04. 06. 2024 opět v základní škole a to v jídelně základní školy. Žádáme Vás proto, abyste se na shromáždění osobně dostavili, nebo zmocnili plnou mocí pro Vás důvěryhodnou osobu (partnera, souseda, člena rodiny nebo člena výboru resp. revizora). Letošní rok budeme volit nové členy výboru SVJ a revizora, zároveň chceme akutalizovat stanovy o pravidla pro hlasování Per Rollam. Více informací Vám zašleme na vaše emailové adresy a zároveň budou uloženy na webových stránkách v sekci Dokumenty/ Podklady pro hlasování.

Výbor SV