Výbor společenství svolává shromáždění společenství vlastníků na 11. 05. 2015 do společenské místnosti v Základní škole „Červená škola“ K Milíčovu 674/2 Praha 4 od 17:30 hod.

Vážení vlastníci,
rádi bychom Vás seznámili s chodem našeho SVJ za již uplynulý rok 2014 a v letošním roce 2015. Je nezbytné, abychom schválili zejména rozpočet a příspěvek vlastníka do fondu oprav na rok 2015. Žádáme Vás proto, abyste se na svolané shromáždění osobně dostavili anebo k účasti na něm zmocnili plnou mocí důvěryhodnou osobu (partner, soused, člen rodiny, člen výboru SVJ apod.), což se týká i případů společného jmění manželů, abychom mohli projednat všechny navrhované body programu. Shromáždění jsme připravili tak, aby bylo rychlé a efektivní a umožnilo projednat klíčové body (jednání musí být s ohledem na provoz budovy ukončeno nejpozději ve 20.30).

Soubory ke stažení:
Pozvánka – plná verze
Plna moc