Vážení vlastníci,

rádi bychom Vás seznámili s chodem našeho SV za uplynulý rok 2022, příslušnou část roku letošního 2023 a s výhledem na rok 2024. Žádáme Vás proto, abyste se na shromáždění osobně dostavili, nebo zmocnili plnou mocí pro Vás důvěryhodnou osobu (partnera, souseda, člena rodiny nebo člena výboru resp. kontrolní komise), abychom mohli společně projednat všechny navrhované body programu.

Pozvánka na shromáždění vlastníků SV Jurkovičova 988 na rok 2023

Výbor SV