Vážení spoluvlastníci jednotek v bytovém domě Jurkovičova 988 – Praha 4,

Shromáždění společenství vlastníků konané dne 06.06.2023 bylo usnášeníschopné. Zápis ze shromáždění bude uložen na webových stránkách v soukromé sekci Dokumenty/Zápisy ze shromáždění společenství vlastníků.

Výbor SV