Vážení obyvatelé a návštěvníci našeho domu,

Žádáme Vás důrazně, abyste neodkládali na chodbách, schodištích a ve společných prostorech domu odpad a odpadky (krabice, pytle aj.) ani jiné věci, které by zhoršovaly životní podmínky v domě, ztěžovaly úklid nebo porušovaly bezpečnostní, hygienické a požární předpisy.

Současně Vás prosíme, abyste po sobě uklidili, pokud způsobíte nadměrné znečištění v domě i jeho bezprostředním okolí (bláto, odpadky apod.). Udržujme si příjemné životní prostředí!

Děkujeme Vám za respektování pravidel ohleduplného soužití a udržování pořádku v domě!

Fórum SVJ