Dle usnesení Shromáždění bude stávající způsob otvírání vstupních dveří změněn z klíčového na čipový. Průběh a související změny:

Vydávání čipů

  • Budou vydány 3 čipy na byt (zdarma).
  • Vydávat budou členové výboru a kontrolní komise v níže uvedených termínech v prostorách zádveří vstupních dveří budovy, kde se daný byt nachází.
  • Vydání čipu bude proti podpisu vlastníka bytu (který se prokáže občanským průkazem) nebo jiné osoby disponující plnou mocí od vlastníka pro tento úkon (a vlastníkem podepsanou).

Další čipy

Stávající klíč

  • Po dobu souběhu bude možné používat klíč i čip.
  • Po plném přechodu na čipový systém bude klíč nadále sloužit ke vstupu do společných prostor, ke vstupu do budovy již nepůjde použít.
  • Vstupní dveře budou opatřeny jinou vložkou. Klíče obdrží pouze členové výboru a kontrolní komise, ale používat jej budou jen ve výjimečných situacích.

Termín přechodu jen na čipový systém (poté se již do budovy klíčem nedostanete):
15. 10. 2015

Termíny předávání čipů:

Budova U:
St 9.9. 19:00-19:30, Čt 10.9. 20:00-20:30, Ne 13.9. 18:00-18:30

Budova V:
St 9.9. 19:00-19:30, So 12.9. 18:00-18:30, Ne 13.9. 18:00-18:30