Z důvodů pravidelné údržby bude přerušena dodávka tepla a teplé vody

ve dnech 25.07.2019 – 27.07.2019.