Hlasování do projektu participativního rozpočtu Prahy 11 Spolu za lepší 11

Z Prahy 11 jsme obdrželi informaci o probíhajícím hlasování o 19 návrzích, které podali sami občané, a které si je možné prohlédnout na webových stránkách www.spoluzalepsi11.cz