HAVÁRIE OTOPNÉ SOUSTAVY VE 3. PATŘE V BUDOVĚ U,
DBEJTE PROSÍM ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI HLAVNĚ NA SCHODECH MEZI 2. A 3. PATREM, PŘÍPADNĚ JINDE, KDE PROKAPÁVÁ VODA ZE STROPU. VE VŠECH BYTECH VE 3. PATŘE BYL ZASTAVEN PŘÍVOD TEPLA DO BYTŮ (NEFUNGUJE TOPENÍ), TEPLÁ VODA TEČE.

VÝBOR SV