Vážení spoluvlastníci,
ve dnech 13.12 a 14.12. v souvislosti s regulací topné soustavy, proběhne v bytech nastavení termostatických ventilů na otopných tělesech. Nastavení je potřebné pro výslednou správnou funkci vytápění, je nezbytná spolupráce s nájemníky ve všech bytech. Věříme, že toto chápete a vyjdete pracovníkům realizační firmy maximálně vstříc.

Jurkovičova 24 ve dne 13.12.2022 a Jurkovičova 26 ve dne 14.12.2022

Děkujeme za spolupráci AllTech s.r.o. a Výbor SV